Medische Encyclopedie – Apotheek Berghem – Berghem

Apotheek Berghem

Molenweg 2a 5351EV Berghem Tel:0412-401751

Medische Encyclopedie

Inhoud

regdanvimab

Regdanvimab is een monoklonaal antilichaam. Het zorgt ervoor dat het coronavirus zich niet in uw lichaam kan verspreiden.

Artsen schrijven het voor bij de infectieziekte COVID-19 (corona).

Wat doet regdanvimab en waarbij gebruik ik het?

COVID-19 (corona)

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. Coronavirussen leven in de neus en de keel. Ze kunnen zich verspreiden van mens tot mens door bijvoorbeeld hoesten, niezen of door te zoenen.

Verschijnselen 
Bij een groot deel van de besmette mensen verloopt deze ziekte zonder ernstige verschijnselen. Maar vooral bij mensen met een verminderde afweer, zoals ouderen en langdurig zieken, kan dit ernstig verlopen. Deze mensen kunnen een longontsteking krijgen en hieraan overlijden.

Milde verschijnselen die veel voorkomen:

 • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn;
 • hoesten;
 • benauwdheid;
 • koorts;
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Oorzaak
COVID-19 is een besmettelijke ziekte. De coronavirussen leven in de neus en de keel. Ze kunnen zich verspreiden van mens tot mens door bijvoorbeeld hoesten, niezen of door te zoenen. Via druppeltjes komt het in de lucht. Als andere mensen dit inademen kunnen zij besmet raken met het virus. Ook kunnen mensen besmet raken als ze deze druppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen krijgen.

Behandeling
De milde klachten van COVID-19 verdwijnen meestal vanzelf. Artsen schrijven regdanvimab voor bij mensen met corona die geen extra zuurstof nodig hebben, maar wel meer risico lopen om erg ziek te worden. Bijvoorbeeld als ze een verzwakte afweer hebben.

Werking en effect
Regdanvimab bindt zich aan de uitsteeksels (spijkereiwitten) die aan de buitenkant van het coronavirus zitten. Hierdoor kan het virus niet meer de cellen binnenkomen en zich tussen cellen verspreiden. Regdanvimab verlaagt de kans dat u in het ziekenhuis komt door corona en extra zuurstof nodig heeft. Ook verlaagt het de kans dat u overlijdt aan corona.

Lees meer over covid-19 (corona) . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Reactie op het infuus, zoals koorts, huiduitslag, jeuk, galbulten, hoge bloeddruk, hartkloppingen, moeite met ademen, een licht gevoel in uw hoofd, misselijk voelen en minder goed zien.

  Als het gebeurt tijdens een infuus, kan uw arts besluiten om het infuus te vertragen of tijdelijk te stoppen. Treden deze klachten pas thuis op? Bel dan direct uw arts of verpleegkundige.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, jeuk of galbulten. Raadpleeg dan uw arts.

  • Een ernstige overgevoeligheid merkt u aan flauwvallen of een zwelling van uw gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.
  • In zeer zeldzame gevallen ontstaat er een ernstige huidaandoening met blaren op de huid. Waarschuw in al deze gevallen direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  • Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik regdanvimab gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit medicijn nog geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u het medicijn gaat gebruiken. Of wat het risico voor u of uw baby is als u het medicijn niet gebruikt.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kunt u tijdelijk flesvoeding geven.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?
Dit medicijn wordt door een verpleegkundige of arts in het ziekenhuis gegeven. U krijgt het via een infuus in uw bloedvat. Het infuus duurt 1 uur.

Na het infuus wordt u nog minimaal 1 uur in de gaten gehouden. Dit komt omdat er een heftige reactie op het infuus kan zijn (zie Bijwerkingen).

Wanneer?
Binnen 7 dagen nadat u de eerste coronaklachten kreeg.

Hoelang?
U krijgt het infuus 1 keer toegediend.

Terug naar overzicht