Medische Encyclopedie – Apotheek Berghem – Berghem

Apotheek Berghem

Molenweg 2a 5351EV Berghem Tel:0412-401751

Medische Encyclopedie

Inhoud

pizotifeen

Pizotifeen vernauwt in de hersenen de bloedvaten die bij migraine zijn verwijd. Hoe pizotifeen werkt bij clusterhoofdpijn is niet bekend.

Artsen schrijven het voor om aanvallen van migraine en clusterhoofdpijn te voorkomen.

Wat doet pizotifeen en waarbij gebruik ik het?

Migraine

Verschijnselen
Bij migraine heeft u aanvallen van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook bent u vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid.
Tien tot vijftien van de honderd migrainepatiënten zien zo`n half uur voor de aanval vreemde sterretjespatronen of zwarte vlekken. Dit worden de zogenaamde auraverschijnselen genoemd.

Ongeveer een kwart van de migrainepatiënten voelt de aanval enkele uren tot dagen vooraf aankomen. Men heeft dan stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid of een depressief gevoel, een verandering van eetlust, zoals trek in zoetigheid of moet vaker geeuwen.

Een migraineaanval duurt meestal tussen de 4 en 16 uur, maar soms ook langer dan 24 uur. Het aantal aanvallen kan sterk variëren en treedt gemiddeld 1-4 keer per maand op. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.

Oorzaak
De oorzaak van migraine is niet bekend, waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren. Wel weet men dat tijdens een migraineaanval bloedvaten in de hersenen korte tijd zijn vernauwd en daarna sterk verwijd. Mogelijk speelt de natuurlijk voorkomende stof serotonine een rol bij het ontstaan van migraine.

Behandeling
Als u vaak migraine heeft, bijvoorbeeld meer dan twee aanvallen per maand, dan kunt u medicijnen gebruiken om de aanvallen te voorkomen. Eerste-keuzemiddelen zijn dan bètablokkers, zoals propranolol. Mochten deze niet werken, dan kan uw arts pizotifeen voorschrijven.

Effect
Pizotifeen vernauwt in de hersenen de bloedvaten die tijdens een migraineaanval verwijd zijn. Als u dit middel continu gebruikt, kan het aantal aanvallen afnemen. Dit effect is na enkele weken merkbaar.

Lees meer over migraine . “

Clusterhoofdpijn

Verschijnselen
Clusterhoofdpijn is een hevige, borende pijn aan één kant van het hoofd rondom of achter het oog. De hoofdpijnaanval begint plotseling zonder voorafgaande verschijnselen.

De pijn gaat samen met een tranend rood oog en zwelling van het neusslijmvlies, loopneus en hevig zweten van het voorhoofd aan de aangedane zijde. De aanval duurt vijftien minuten tot drie uur en kan één tot acht keer per dag optreden.

De aanvallen komen vrijwel altijd in clusters van weken tot maanden voor en treden doorgaans 's nachts op. Een klein aantal patiënten krijgt een chronische vorm van clusterhoofdpijn. Hierbij is de hoofdpijn vrijwel continu aanwezig. Clusterhoofdpijn komt vaker voor bij mannen.

Behandeling
Bij clusterhoofdpijn worden altijd medicijnen gebruikt om aanvallen te voorkomen. Verapamil is dan het middel van eerste keus. Pizotifeen wordt soms gebruikt om de aanvallen van clusterhoofdpijn te beperken, als andere medicijnen onvoldoende effect hebben of niet gebruikt kunnen worden.

Lees meer over clusterhoofdpijn . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Gewichtstoename, doordat pizotifeen de eetlust stimuleert.

  Let daarom goed op wat en hoeveel u eet. Vraag uw huisarts om een verwijzing naar een diëtist als u te veel aankomt.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Vermoeidheid, slaperigheid en duizeligheid.

  Vooral de eerste paar weken als u nog aan het medicijn moet wennen. Meestal moet u dit medicijn daarom 's avonds innemen.

 • Droge mond.

  Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit medicijn gedurende verschillende weken gebruikt.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en verstopping.

  Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Psychische klachten, zoals angst, depressie, agressie en rusteloosheid.

  Als u deze klachten opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Hallucinaties (dingen zien, horen of voelen die er niet zijn).

  Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

  Gebruik dit medicijn dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts.
  In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor pizotifeen. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.

 • Spierpijn en spierkrampen.

 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid.

  Waarschuw dan een arts.

 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat.

  Neem contact op met uw arts of apotheker als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik pizotifeen gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft een wisselwerking met andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt.

De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals slaperigheid, vermoeidheid en duizeligheid. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt heeft, mag u weer autorijden.

Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit medicijn, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Bovendien kan alcohol een nieuwe aanval uitlokken.
Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Let er op dat uw eetlust door dit medicijn toeneemt en u dus snel in gewicht kunt aankomen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het inelk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Innemen met een half glas water.

Wanneer?
Meestal is het mogelijk de hele dosis in één keer 's avonds te nemen. U heeft dan minder last van de versuffende bijwerkingen. Als u een vrij hoge dosering moet gebruiken voor het gewenste effect, moet u de tabletten wel verdeeld over de dag innemen.

Hoe lang?
Overleg met uw arts als u na drie maanden nog geen verbetering merkt in het aantal hoofdpijnaanvallen.

Terug naar overzicht